Welkom op site van basisschool Petrus' Banden 

Als deze site de eerste kennismaking is met onze school dan heten wij u extra welkom!
Alles wat u over onze school wilt weten kunt u hier vinden.

Basisschool Petrus' Banden is een fijne school waar:
  • De kinderen met plezier naar school gaan en waar aandacht is voor sociaal en emotionele ontwikkeling.
  • Het team, de kinderen en de ouders  samen verantwoordelijk zijn voor  een fijne sfeer.
  • Wij Team Onderwijs op Maat bieden (T.O.M.) Voor informatie over ons TOM onderwijs verwijzen wij u naar het Koersplan 2019-2023.  Klik hier voor een presentatie van het T.O.M. onderwijs.
  • De creativiteit van de kinderen gestimuleerd wordt  en er aandacht is voor de verschillende leerstijlen,  intelligenties en vaardigheden.
  • Wilt u nader kennismaken met onze school en ons T.O.M. -onderwijs in de praktijk zien, dan bent u van harte uitgenodigd om onze school te bezoeken. 

 

Aanmeldingen voor schooljaar 2022-2023

De aanmeldingstermijn voor de instroom van 4-jarige kinderen voor het schooljaar 2022-2023 is inmiddels verstreken en afgerond. Gezien het aantal aanmeldingen hebben we het aannamebeleid voor schooljaar 2022 - 2023 in moeten zetten. Met de ouders van de kinderen die we niet kunnen plaatsen is inmiddels contact opgenomen. 

Namens het team, dank voor de aanmeldingen en het vertrouwen in onze school. We zullen ons uiterste best doen om een fijne, veilige basisschooltijd voor uw zoon of dochter te realiseren en verheugen ons op de samenwerking met u als ouders. 


Leerlingenstop voor schooljaar 2022-2023

Omdat onze ruimte en groepsgrootte beperkt is, werken we met een aannamebeleid voor kinderen die aangemeld worden. We vinden het belangrijk dat jonge, startende kinderen een goede plek hebben op school en dat we ze ook een goed vervolg kunnen geven op deze school. Vandaar dat we een maximum van aan te melden kinderen aan moeten houden.

Bij aanmeldingen van instromers in de groepen 1-2 voor komend schooljaar hanteren we vanaf 18  maart 2022 een leerlingenstop. Bij kinderen van andere groepen bekijken we per leerjaar of we ze kunnen inschrijven.

 

 

    

                                                                          
 


            

Neem contact op

Minister Charles Ruysstraat 1
5802 BC Venray
info@petrusbandenschool.nl
0478550351