Welkom op de Petrus Banden site

Als dit de eerste kennismaking is met onze school dan heten wij u extra welkom!

Alles wat u over de school wilt weten kunt u hier vinden. De Petrus' Bandenschool is een fijne school waar:

  • De kinderen met plezier naar school gaan en waar aandacht is voor sociaal en emotionele ontwikkeling.
  • Het team, de kinderen en de ouders  samen verantwoordelijk zijn voor  een fijne sfeer.
  • Wij Team Onderwijs op Maat bieden (T.O.M.) Voor informatie over ons TOM onderwijs verwijzen wij u naar het Koersplan 2015-2019 
  • De creativiteit van de kinderen gestimuleerd wordt  en er aandacht is voor de verschillende leerstijlen,  intelligenties en vaardigheden.
  • Wilt u nader kennismaken met onze school en ons TOM-onderwijs in de praktijk zien, dan bent u van harte uitgenodigd om onze school te bezoeken. U kunt dit doen op de jaarlijkse open dagen, maar u kunt ook een individuele afspraak maken.  U bent van harte welkkom!
 

VACATURE:                
Basisschool Petrus'Banden zoekt uiterlijk per 21-10-2019: Een Unitleider 5-6 met lesgevende taken


Wie zijn wij:
De Petrus'Bandenschool mag zich sinds 2004 T.O.M.-school noemen. Door zich sterk te profileren op de pijlers "Inzet personeel", "Organisatie" en "Onderwijs" heeft de school een belangrijke innovatieve ontwikkeling doorgemaakt in het werken met en aan Teamonderwijs Op Maat. De pijler "Onderwijs" staat centraal in het huidige Koersplan. Voor het Koersplan verwijzen wij naar de website: www.petrusbandenschool.nl
In de volle breedte ontwikkelt de school zich voortdurend en werkt sterk vanuit een visie zoals vastgelegd in het Koersplan. De school werkt met Expertisegroepen, die in opdracht van het team uitvoering geven aan de in het Koersplan vastgelegde uitspraken. 
De school telt ruim 450 leerlingen,  18 groepen en 4 units. 
Wij hebben een enthousiast, gemotiveerd team dat van aanpakken weet en betrokken ouders die zich breed voor onze school inzetten.

Vacature                    : Unitleider, unit 5-6
Totale omvang        : wtf 0,7
Beloning                    : Salarisschaal L11
Lesgevende taak   : wtf 0,6  in groep 6
Taak unitleider       : wtf 0,1
Werktijden              : in overleg
Voor zowel de lesgevende als de leidinggevende taak wordt ervaring en een brede inzetbaarheid verwacht.

Het geven van leiding aan een unit binnen ons T.O.M onderwijs komt samengevat neer op:
Het leiding geven aan de unit w.o. het didactisch en organisatorisch aansturen van collega's. (leerkrachten, leerkrachtondersteuner, Pabo stagiaires, Gilde stagiaires)
Adviserende rol in personele inzet van het personeel in unit 5-6.
Het coördineren van de onderwijsontwikkelingen in unit 5-6.
Het goed kunnen samenwerken met en afstemmen van de onderwijsontwikkelingen met de overige units. 
Het deel uitmaken van het unitteam, zijnde het 4-5  wekelijks overleg van staf (directie en IB'er) en unitleiders. 
Je denkt in kansen en hebt een coachende houding naar je collega's. (growth mindset)

De lesgevende taak in groep 6:
De unitleider voldoet aan de criteria van excellente leerkracht op didactisch en pedagogisch gebied. 
Je hebt een coachende houding naar de leerlingen. (growth mindset)

Schoolontwikkeling/eigen ontwikkeling:
Je hebt een duidelijke rol in de visievorming op de verschillende ontwikkelgebieden van onze T.O.M school. 
Door o.a deelname in expertisegroepen  draag je bij aan schoolontwikkeling. Je hebt een onderzoekende houding. 
Je bent competent om kartrekker/projectleider te zijn in de expertisegroep(en) waaraan je deelneemt. 
Je werkt aan je eigen professionalisering en volgt daarvoor passende cursussen/opleidingen.

Procedure:
Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij Gerda Maathuis
(directeur), tel.nr.  06 - 33 79 71 78. Stuur je motivatiebrief en CV uiterlijk 27 augustus naar Gerda Maathuis,  g.maathuis@spovenray.nl
De vacature wordt intern en extern bekend gemaakt. De eerste gesprekken zullen plaatsvinden op 28 en 29 augustus a.s. 

Neem contact op

Minister Charles Ruysstraat 1
5802 BC Venray
info@petrusbandenschool.nl
0478550351