De Medezeggenschapsraad

Meepraten, meedenken, meebeslissen. Wij praten, denken en beslissen mee over allerlei schoolse en bovenschoolse beleidszaken.

De MR bestaat uit acht leden: vier leden worden gekozen uit en door de ouders, vier leden worden gekozen uit en door de leerkrachten. Dit zijn de leden van de MR in het schooljaar 2016-2017:

• Rinske Huyskens, moeder van Mauritz Maxim (groep 6), Lodewijck (groep 5), Chrispijn (groep 4) en Olivier (groep 3)

• Marleen Drabbels, moeder van Alexander ( groep 3) en Daniël (nog niet op school)

• Bianca Beckers, moeder van Joppe ( groep 3) en Pim ( nog niet op school)

• Erik van de Leur, vader van Rens ( groep 4)

• Bep Kersten, leerkracht groep 1-2

• Jikke Jenniskens, leerkracht   groep 3

• Loes Schrooten, leerkracht groep 1-2

• Nicole Bruystens, leerkracht groep 3

We vergaderen eens per maand

We vergaderen eens per maand en houden daarbij rekening met de onderwerpen die in de eerstvolgende GMR-vergadering aan de orde komen. De GMR (Gezamenlijke Medezeggenschapsraad) bespreekt onderwerpen die van belang zijn voor alle scholen binnen de SPOV (Stichting Primair Onderwijs Venray). Wij bespreken vooral de onderwerpen die onze school aangaan. Onze vergaderingen zijn openbaar. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft kunt u altijd één van de MR leden benaderen.  

Hoe zijn wij te bereiken?

  • mailen naar mr@petrusbandenschool.nl of
  • gewoon één van de MR leden aanspreken!
Data bijeenkomsten
  * 19 september 2017 MR
  * 10 oktober 2017 MR
  * 13 november 2017 MR
  * 18 december 2017 MR
  * 23 januari 2018 MR
  * 27 maart 2018 MR
  * 15 mei 2018 MR
  * 12 juni 2018 MR
 

Neem contact op

Minister Charles Ruysstraat 1
5802 BC Venray
info@petrusbandenschool.nl
0478550351