De Medezeggenschapsraad

Meepraten, meedenken, meebeslissen. Wij praten, denken en beslissen mee over allerlei schoolse en bovenschoolse beleidszaken.
MR 2018-2019

Graag willen wij ons even voorstellen, Wij zijn de MR voor schooljaar 2018-2019.
Vlnr:
- Otto Verheijen, vader Tess (groep 4) en Quin (groep 1-2c) Hij volgt sinds dit schooljaar Marleen Drabbels op namens de
   oudergeleding.
- Bianca Beckers, moeder van Joppe (groep 4) en Pim (groep 1-2c).
- Jikke Jenniskens, leerkracht groep 3.
- Rinske Huyskens, moeder van Mauritz Maxim  (groep 7), Lodewijck (groep 6) Chrispijn (groep 5) en Olivier (groep 4)
- Nicole Bruystens leerkracht groep 3.
- Erik van de Leur vader van Rens (groep 5).
- Loes Schrooten, leerkracht groep 1-2d.
- Bep Kersten , leerkracht groep 1-2c.
 
We vergaderen maandelijks, de agenda's van de vergaderingen zijn te zien in de boekenkast op het Ouderportaal.
Wanneer u onderwerpen bespreekbaar wilt maken, kunt u dit bij een van ons kenbaar maken, of via MR@petrusbandenschool.nl
 

Data bijeenkomsten
  * 17-09-2018 MR
  * 23-10-2018 MR
  * 21-11-2018 MR
  * 10-01-2019 MR
  * 25-02-2019 MR
  * 08-04- 2019 MR
  * 16-05-2019 MR
  * 17-06-2019 MR