De Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is het wettelijke inspraakorgaan van leerkrachten en ouders. De MR volgt het beleid van het schoolbestuur en heeft daarbij een adviesrecht en of een instemmingsrecht, afhankelijk van de aard van de zaak. Meer informatie over de wet medezeggenschap op scholen is te vinden op www.infowms.nl.

Meepraten, meedenken, meebeslissen. Wij praten, denken en beslissen mee over allerlei schoolse en bovenschoolse beleidszaken.
MR 2018-2019

Graag willen wij ons even voorstellen, Wij zijn de MR voor schooljaar 2018-2019.
Vlnr:
- Otto Verheijen, vader Tess (groep 4) en Quin (groep 1-2c) Hij volgt sinds dit schooljaar Marleen Drabbels op namens de
   oudergeleding.
- Bianca Beckers, moeder van Joppe (groep 4) en Pim (groep 1-2c).
- Jikke Jenniskens, leerkracht groep 3.
- Rinske Huyskens, moeder van Mauritz Maxim  (groep 7), Lodewijck (groep 6) Chrispijn (groep 5) en Olivier (groep 4)
- Nicole Bruystens leerkracht groep 3.
- Erik van de Leur vader van Rens (groep 5).
- Loes Schrooten, leerkracht groep 1-2d.
- Bep Kersten , leerkracht groep 1-2c.
 
We vergaderen maandelijks, de agenda's van de vergaderingen zijn te zien in de boekenkast op het Ouderportaal.
Wanneer u onderwerpen bespreekbaar wilt maken, kunt u dit bij een van ons kenbaar maken, of via MR@petrusbandenschool.nl
 

Data bijeenkomsten
  * 17-09-2018 MR
  * 23-10-2018 MR
  * 21-11-2018 MR
  * 10-01-2019 MR
  * 25-02-2019 MR
  * 08-04- 2019 MR
  * 16-05-2019 MR
  * 17-06-2019 MR
 

Neem contact op

Minister Charles Ruysstraat 1
5802 BC Venray
info@petrusbandenschool.nl
0478550351