Team

              
            Annemiek Baartmans (leerkracht)       
           Ankie                       Annemiek                  Anton 
     Willemssen                Baartmans           van den Hurk 
 
      Bep Kersten (leerkracht)     Bregje Heesbeen (leerkracht)      Gejo Bogie (adjunct-directeur)
         Bep Kersten     Bregje  Tijssen-          Gejo Bogie    
                                               Heesbeen                        

      Gemma Ruhl (leerkracht)     Gerda Maathuis (directeur)      Inge Driessen (leerkracht)                                                              
       Gemma   Ruhl            Gerda                 Inge Driessen
                                                Maathuis     
           
     Inge Nellen (leerkracht)     Jacqueline Clephas (leerkracht)     Jikke Jenniskens (leerkracht)                      
        Inge Nellen         Jacqueline                    Jikke    
                                              Clephas                 Jenniskens 
               
         
 
    Joan Jansen (leerkracht)     John Wienen (leerkracht)     
        Joan Jansen        John Wienen        Linda Arts
                                                                                


     Loes  Schrooten (leerkracht)      Loes van der Heijden (leerkracht)    Lucy Philipsen (leerkracht, intern vertrouwenspersoon)
                Loes                            Loes               Lucy Philipsen
          Schrooten         van der Heijden   
           
               
    Mandy Manders (leerkracht)                                             Maria van Osch (leerkracht)
             Mandy                  Margje                         Maria                 
           Manders                Alaerds                     van Osch

    Marian van Kessel (ambulant begeleider SPOV)      Marleen Titulaer (leerkracht)      Mia Verschuijten (Intern Begeleider)
           Marian                     Marleen                    Mia
       van den Berg             Titulaer             Verschuijten

    Monique Mous (leerkracht)     Natasha van de Sande (leerkrachtondersteuner)       Nathalie Op Het Veld (leerkracht)      
    Monique Mous           Natasha                    Nathalie                    
                                          van de Sande            Op Het Veld         

   Nicole Bruystens (leerkracht)        Nienke Coppes (leerkrachtondersteuner)       Raoul Gilissen (leerkracht)      
           Nicole                          Nienke                     Raoul                     
       Bruystens                    Coppes                   Gillissen                            

  Riet Peters (administratie)        Roel Janssen (leerkracht)        Sandra Poels (leerkracht)
     Riet Peters             Roel  Krijger            Sandra Poels          
                                                                                 

  Simone van Stokkem (leerkracht)        Tamarah Broers (onderwijsassistente)       Tessa Jeuken (leerkracht)                                                                                                                                                                 
             Simone            Tamarah  Broers    Tessa Jeuken             
     van Stokkem  
      
    Yvonne Poels (leerkracht, intern vertrouwenspersoon)          
     Yvonne Poels