Inspectierapport


Beste ouders, verzorgers,
 
In maart 2016 heeft de onderwijsinspectie onze school bezocht. Hieronder vindt u het inspectierapport met de bevindingen.Rapport van bevindingen kwaliteitsonderzoek - 4786373 - 2 - IVHO_EDOCS.PDF