Kinderopvang 't Nest

                 

Kinderopvang 't Nest is een nieuwe organisatie in de Gemeente Venray.
We zijn een stabiele organisatie die tegelijkertijd heel dicht bij de ouders staat, een organisatie die zich inzet voor een veilige, vertrouwde, kleinschalige en lokale omgeving waarin kinderen alle ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.
Wij willen ouders opvang aanbieden:
  • waar ze met een gerust gevoel hun kind(eren) brengen
  • waar medewerkers hun werk gemotiveerd en met plezier doen
  • waar kinderen met een blij gezicht komen en weer naar huis gaan.
Wij besteden daarom veel zorg aan:
  • persoonlijke aandacht voor uw kind binnen de groep door professionele pedagogisch medewerkers
  • prettige locaties met een gezellige sfeer
  • afwisselende activiteiten en buitenspeelruimtes
Voor meer informatie over voor- en buitenschoolse opvang op de Petrus Bandenschool verwijzen wij U naar de  Informatie brochure BSO Petrus Banden 2018
Om deze kwaliteit te kunnen bieden, werken we volgens de landelijke kwaliteitseisen voor kindercentra.
Onze visie op de ontwikkeling van kinderen is vertaald naar de praktijk en beschreven in ons pedagogisch beleidsplan


U kunt uw kind(eren) aanmelden door even een mailtje te sturen aan kinderwereld@kinderopvanghetnest.nl. U ontvangt dan van ons een inschrijfformulier. U kunt ons natuurlijk ook even bellen, telefoonnummer 077-3661955
Klik hier voor onze tarieven.

Wilt u kijken hoe een dagje bij ons eruit ziet ...........
 

Neem contact op

Minister Charles Ruysstraat 1
5802 BC Venray
info@petrusbandenschool.nl
0478550351