Peuterspeelgroep de Paddenstoel

Vanaf januari 2017 is peuterspeelgroep de Paddenstoel gevestigd in basisschool de Petrus Banden in een mooie, ruime, eigen ruimte, dichtbij het speelterrein, de speelzaal en de klaslokalen van de kleuters.

Bij peuterspeelgroep de Paddenstoel kunnen maximaal 16 peuters op vijf ochtenden in de week komen spelen en leren met elkaar. Hierin worden ze begeleid en ondersteund door een vast team van pedagogisch medewerkers.

 

 • Peuterspeelgroep de Paddenstoel is bedoeld voor alle peuters van 2 en 3 jaar. Ook uw peuter is van harte welkom;
 • Gekwalificeerde pedagogisch medewerksters met jarenlange ervaring zorgen ervoor dat de peuters zich geborgen en veilig voelen;
 • Peuters komen naar de peuterspeelgroep om te spelen met elkaar;
 • Spelen is ontdekken en ontdekken is leren. Spelenderwijs wordt er veel geleerd;
 • De Paddenstoel werkt volgens een pedagogisch plan aan een optimale start op de basisschool voor iedere peuter;
 • De pedagogisch medewerkers verzorgen een groot aanbod aan activiteiten, afgestemd op de behoeften en ontwikkeling van kinderen in de peuterleeftijd;
 • De Paddenstoel werkt volgens de Piramide (VVE) methode;
 • Alle kinderen worden gevolgd in hun ontwikkeling door o.a. gerichte observaties en worden telkens een stapje verder uitgedaagd in hun spel;
 • Peuters worden, wanneer nodig, extra ondersteund en intensief begeleid;
 • Als ouders vragen hebben over de ontwikkeling of opvoeding van hun kind, wordt er een gesprek aangegaan en worden ze verder geholpen;
 • Ouders doen mee bij ons. Dat kan bij allerlei activiteiten of in de oudercommissie;
 • De peuterspeelgroep is een heel goede voorbereiding op de basisschool!

 

Openingsdagen en tijden

De peuterspeelgroep sluit zoveel mogelijk aan op de tijden van school en is tijdens de 40 schoolweken geopend op: Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag en Vrijdag van 08:30 tot 12:00 uur.

Ouderbijdrage

Ouders betalen de ouderbijdrage met ingang van de datum van plaatsing tot en met de laatste dag dat de peuter de peuterspeelzaal bezoekt.

Stichting Peuterspeelzalen werkt volgens de Wet Kinderopvang. Dit houdt in dat u mogelijk in aanmerking komt voor Kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst.

Financiering door kinderopvangtoeslag

In 2016 worden de volgende voorwaarden gehanteerd door de Belastingdienst, om te beoordelen of u recht heeft op Kinderopvangtoeslag:

 

 

 • U en uw toeslagpartner hebben inkomen uit werk, studeren, volgen een traject naar werk of een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling.
 • U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind. Of u onderhoudt uw kind in belangrijke mate.
 • Uw kind staat op uw woonadres ingeschreven.
 • U en uw toeslagpartner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.

 

En als ik géén recht heb op Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst?

Indien u géén recht heeft op Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst, dan is de hoogte van de ouderbijdrage voor u ook inkomensafhankelijk.

De gemeente Venray kent grote waarde toe aan het peuterwerk, het peuterwerk wordt gedeeltelijk gesubsidieerd waardoor niet werkende ouders een (lagere) inkomensafhankelijke ouderbijdrage betalen. Deze ouderbijdrage is afgestemd op het bruto inkomen van het gezin. Zie voor meer informatie www.peuterspeelzalenvenray.nl.

Aanmelden

Wilt u uw zoon of dochter aanmelden voor peuterspeelgroep de Paddenstoel? Dit kan gemakkelijk online via onze website! Ook zijn er inschrijfformulieren op school/de peuterspeelgroep verkrijgbaar.

Meer informatie over de Paddenstoel?

Kijk op onze internetsite: www.peuterspeelzalenvenray.nl

Stuur ons een mail: peuterspeelzalen@kinderwereldvenray.nl

Bel ons: 0478 - 58 64 98