Meld pesten

Het doel van het melden van pestincidenten is het systematisch verzamelen van informatie over pestgedrag om een verantwoorde en duurzame aanpak mogelijk te maken en de school sociaal veilig te maken.

Onvoldoende feitelijke informatie over structureel pesten maakt het voor scholen vrijwel onmogelijk om dit probleem goed aan te kunnen pakken en te voorkomen. Het is als het ware een soort BlackBox.

Meld Pesten

De MeldBox van M5 is een online meld en registratiesysteem voor pestincidenten en maakt een goed onderbouwde aanpak wel mogelijk. Door het melden komen alle benodigde gegevens beschikbaar om stelselmatig pesten uit de anonimiteit en de sfeer van verdenkingen te halen en duurzaam aan te kunnen pakken.

Een school helemaal vrij maken van pestincidenten is niet mogelijk. Dat kinderen af en toe eens botsen hoort bij opgroei en leergedrag. Als pestincidenten consequent worden gemeld kan de school met de M5 aanpak waarborgen dat structureel pesten niet mogelijk is en dat ieder kind de hele basisschool periode sociaal veilig is.

Als kinderen een veilige basisschooltijd hebben gehad, waar pesten geen belemmering was voor hun ontplooiing en de ontwikkeling van hun zelfvertrouwen, dan kunnen zij de overstap naar het voortgezet onderwijs ook veel beter aan.

Niemand kan dat in zijn eentje. Dat kan alleen als alle incidenten waarbij er mogelijk sprake is of is geweest van pesten door u worden gemeld.

 

Wij willen u uitnodigen om samen een einde te maken aan een tijdperk waarin kinderen structureel pesten als een middel zagen om zichzelf te kunnen handhaven in de vele vrije momenten van het schoolleven waar het sociaal onveilig is.

bron: https://melden.pestaanpak.nl/page/450/Doel+van+melden

Neem contact op

Minister Charles Ruysstraat 1
5802 BC Venray
info@petrusbandenschool.nl
0478550351