Sociaal emotionele ontwikkeling


'Kinderen in balans'
Een fijne, veilige schooltijd en een kind dat in balans is wensen we al onze kinderen toe. Daarom is er op onze school ruim aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van onze kinderen.  Dit monitoren wij goed en door ons gehele onderwijs hebben wij een hiervoor een breed aanbod. In de  presentatie  'Kinderen in balans' 20-03-2019,  vindt u meer informatie over het totale aanbod sociaal emotioneel.

M5 is een onderdeel van een hele reeks zaken die wij als school inzetten om onze kinderen op school een fijne en veilige schooltijd te geven.

M5 pestaanpak                           
 
Even een opfrissertje:
De M5 pestaanpak is geen methode. M5 wordt gebruikt om het onzichtbare pesten zichtbaar te maken: niet meer, niet minder. Daarnaast besteedt de school veel aandacht aan preventie waarvoor zij de methode " Goed Gedaan" inzet plus de maandelijks onder de aandacht gebrachte kapstokregels.
De belangrijkste uitgangspunten van de M5 aanpak zijn:
  • Geen kind is schuldig aan ernstig pestgedrag, maar het moet er wel mee stoppen
  • Zolang pesten geheim blijft, behoudt het z'n kracht - openheid en eerlijkheid zijn cruciaal.
  • Er is verschil tussen incidenteel en structureel pestgedrag, maar blijf steeds alert
  • Alles is het waard om gemeld te worden! Melden heeft een helende werking en creëert een win-win situatie.
  • Het meldsysteem is de basis om zicht te krijgen op het onzichtbare.
  • Juist de rust en consequentheid waarmee jij als volwassene de grens aangeeft, biedt kinderen veiligheid.
Na de zomervakantie hebben we de M5 weer onder de aandacht gebracht van de leraren, middels een opstartnotitie. Hierin worden aanwijzingen en suggesties gegeven om M5 weer "tussen de oren" te krijgen. De leraren hebben dit in de eigen groep besproken met de kinderen.
 
Hoe werkt het M5-meldsysteem:
  • Kinderen, ouders, leraren, allemaal kunnen zij vervelend gedrag melden met de meldknop op onze website. Deze meldingen zijn volstrekt anoniem: behalve de leraren weet niemand wie over wie heeft gemeld.
  • De stuurgroep (staf van de school) ontvangt wekelijks een totaal overzicht: namen, aantal meldingen en bespreekt dit. In dat overleg worden ook mogelijke acties vastgesteld en gepland.
  • Elke leraar, ontvangt wekelijks een overzicht van zijn groep en kan dit gebruiken om desgewenst met de groep of enkele kinderen in gesprek te gaan.
  • Elke 4 weken worden de groepen bezocht, ook als er geen directe aanleiding is. Het bezoek kan betekenen dat er een of meerdere kinderen aangesproken worden op het aantal meldingen dat zij hebben. Er wordt dan niet ingegaan op de inhoud van de meldingen, wel op het aantal. Gevraagd wordt aan de betreffende leerling om met overlast gevend gedrag te stoppen. Aan de groep wordt gevraagd om deze kinderen daarbij te helpen. Wanneer kinderen hierop in de klas worden aangesproken, worden de ouders van deze kinderen vooraf geïnformeerd. Onze ervaring tot op heden is, dat dit in de meeste gevallen afdoende werkt. Waar dit niet of onvoldoende effect heeft, worden maatregelen genomen om " prikkels"  te voorkomen. U moet daarbij denken aan het niet meer deelnemen aan het overblijven, niet gelijktijdig met andere kinderen de school verlaten e.a.  Het klasbezoek wordt ook ingezet om juist de klas een compliment te geven voor de manier waarop zij met elkaar omgaan. Tenslotte nog dit: mocht u behoefte hebben aan meer informatie hierover, denk hierbij bv. aan een ouderavond, stuur dan even een mailtje aan Gerda Maathuis (info@petrusbandenschool.nl)