Interne Vertrouwens Persoon (IVP-er)

Graag stellen wij ons even voor
                         
                               
Ik ben juf Yvonne                        Ik ben juf Lucy
van  de PLUS klas                         van groep 7B
Wij zijn de Interne Vertrouwenspersonen van de Petrus' Bandenschool. Wij vinden het belangrijk dat u weet dat de kinderen bij ons terecht kunnen als ze ergens mee zitten, waarover ze niet graag met hun eigen leerkracht, ouders, vrienden of vriendinnen praten.
Wat doen wij?
We luisteren naar hun verhaal waarom ze verdrietig, bang of boos zijn of andere problemen hebben. Dan gaan we samen kijken op welke manier er het beste een oplossing kan komen of ze weer tevreden kunnen zijn.
Wij kunnen hen vertellen waar ze mogelijk nog beter terecht kunnen.
Ook zijn wij er voor ouders indien er problemen spelen, die voor hen lastig zijn om direct met de betrokkenen te bespreken.
Op de website is meer over ons te vinden en ook in de schoolgids bij de klachtenregeling staat hierover meer beschreven. Op ouderportaal is de boekenkast ook gevuld met informatie omtrent de onderwerp.
Hoe zijn wij voor u en de kinderen te bereiken?
  • Door een briefje met de naam en groep af te geven of op ons bureau te leggen. Wij nemen vervolgens contact op.
  • Via een mailtje naar ons mailadres.
  • Spreek ons even aan.
Juf Yvonne werkt op dinsdag
email: y.poels@spovenray.nl
Juf Lucy werkt op maandag dinsdag woensdag en vrijdag.
email: l.philipsen@spovenray.nl 
 

Neem contact op

Minister Charles Ruysstraat 1
5802 BC Venray
info@petrusbandenschool.nl
0478550351